OZ3Z - NAC July 2013

Locator: JO45UM

BandQSOsPointsAVG
432 MHz 48 32910 685.6
1,3 GHz 23 16227 705.5
2,3 GHz 13 11896 915.1
10 GHz 13 15365 1181.9

Band 432 MHz

QSOs:       48
QSO points:    16410
Points:      32910
Average pts/QSO: 685.63
Average qsop/QSO: 341.88
Points/50 QSOs:  16410


 WWLs: 33
-------------
JO02: 1403  2  JO40:  595  1  JO42:  385  1  JO53:  241  1  
JO59: 1244  3  JO83:  585  1  JO23:  385  1  JO46:  220  2  
JO32:  772  2  JO30:  580  1  JO65:  375  2  JO64:  214  1  
JO68:  764  2  JO57:  560  2  JO76:  365  1  JO56:  210  2  
JN48:  736  1  JO21:  543  1  JO66:  347  2  JO45:  162  5  
IO94:  729  1  JO31:  520  1  JO67:  331  1  JO55:  38  1  
JP70:  676  1  JO22:  478  1  JO38:  320  1  
JO58:  632  2  JO77:  387  1  JO37:  316  1  
JO20:  627  1  JO73:  386  1  JO75:  284  1  

 DXCCs: 8
-------------
 SM: 4210 12   PA: 2178  5   LA: 1880  5   SP:  971  2  
 DL: 3271  7    G: 2132  3   OZ: 1141 13   ON:  627  1  

 Hours
---------
Hours             Points             QSOs  AVG pts/QSO
17-18: [*****************  ] 4592 : [********************] 18 : 255 odx SK4KO
18-19: [********************] 5243 : [***************   ] 14 : 374 odx G6CQC
19-20: [**************   ] 3746 : [**********     ] 9 : 416 odx DF9IC
20-21: [**********     ] 2829 : [*******       ] 7 : 404 odx G3PYE/P

 TOP 10 DX QSOs:
-------------------
DF9IC     JN48IW 735 km by OZ3Z  SSB
G6CQC     IO94DT 728 km by OZ3Z  SSB
G3PYE/P    JO02CE 724 km by OZ3Z  CWs SSBr
G3XDY     JO02OB 677 km by OZ3Z  CW
SK4KO     JP70JX 675 km by OZ3Z  SSB
ON4PS/P    JO20KQ 626 km by OZ3Z  SSB
DL8DAU    JO40ME 594 km by OZ3Z  SSB
SP2DDV    JO83VE 584 km by OZ3Z  SSB
DG3KCE/P   JO30FQ 579 km by OZ3Z  SSB
PA2M     JO21IP 542 km by OZ3Z  SSB

Polar map for 432 MHz

Chart for 432 MHzDATE MODE TIME CALLSIGN TX RX LOCATOR QRB OPERATOR REMARK
20130709 SSB 17.10 OZ9KY 59 001 59 JO45VX 51 OZ3Z
20130709 SSB 17.12 PA0GUS 57 002 58 JO23TA 384 OZ3Z
20130709 SSB 17.13 PD4HDB 55 003 55 JO32HN 385 OZ3Z
20130709 SSB 17.16 PA1TK 55 004 55 JO22IJ 477 OZ3Z
20130709 SSB 17.17 OZ9F 59 005 59 JO45UN 4 OZ3Z
20130709 SSB 17.20 SM7DTE 55 006 52 JO75CN 283 OZ3Z
20130709 SSB 17.21 OZ6HY 59 007 59 JO45WA 56 OZ3Z
20130709 SSB 17.25 LA6LCA 53 008 53 JO59FE 410 OZ3Z
20130709 SSB 17.26 OZ0HF 59 009 59 JO55DK 37 OZ3Z
20130709 SSB 17.26 SM6DBZ 55 010 55 JO58RG 323 OZ3Z
20130709 SSB 17.28 SM6BFE 55 011 55 JO68CQ 383 OZ3Z
20130709 SSB 17.30 SK4KO 53 012 55 JP70JX 675 OZ3Z
20130709 SSB 17.32 SA6CBY 55 013 57 JO57XP 273 OZ3Z
20130709 SSB 17.33 SA6BAW 55 014 55 JO57XS 285 OZ3Z
20130709 SSB 17.34 OZ3PLH 55 015 55 JO56EM 118 OZ3Z
20130709 SSB 17.37 DF0WD 57 016 57 JO42FD 384 OZ3Z
20130709 SSB 17.44 OZ4VW 59 017 59 JO45UT 32 OZ3Z
20130709 SSB 17.48 OZ1DLD/P 59 018 59 JO45SK 14 OZ3Z
20130709 SSB 18.02 G6CQC 55 019 55 IO94DT 728 OZ3Z
20130709 SSB 18.05 SM7NR 55 020 57 JO76RC 364 OZ3Z
20130709 SSB 18.05 OZ9GE 55 021 55 JO66CB 167 OZ3Z
20130709 SSB 18.09 DL9EAJ 55 022 56 JO31DH 519 OZ3Z
20130709 SSB 18.10 PA2XHF 59 023 59 JO32HN 385 OZ3Z
20130709 SSB 18.14 DG3KCE/P 56 024 57 JO30FQ 579 OZ3Z
20130709 SSB 18.17 ON4PS/P 53 025 54 JO20KQ 626 OZ3Z
20130709 SSB 18.20 OZ8PG 55 026 55 JO66EC 178 OZ3Z
20130709 SSB 18.28 OZ9ZZ 59 027 59 JO46QK 104 OZ3Z
20130709 SSB 18.35 OZ7KJ 59 028 59 JO46ML 114 OZ3Z
20130709 SSB 18.38 LA/DK2BJ 55 029 55 JO37NX 315 OZ3Z
20130709 SSB 18.40 LA0BY/P 59 030 59 JO38NA 319 OZ3Z
20130709 SSB 18.42 LA3S 52 031 52 JO59CC 399 OZ3Z
20130709 CW 18.44 LA2Z 559 032 559 JO59EJ 432 OZ3Z
20130709 SSB 19.02 DL8DAU 52 033 55 JO40ME 594 OZ3Z
20130709 SSB 19.06 SK6QA 59 034 59 JO58UB 307 OZ3Z
20130709 SSB 19.07 SA6AIN 56 035 56 JO68UD 379 OZ3Z
20130709 SSB 19.09 DL0VV 59 036 59 JO64AD 213 OZ3Z
20130709 SSB 19.12 DF9IC 52 037 52 JN48IW 735 OZ3Z
20130709 SSB 19.31 SP1JNY 55 038 55 JO73GL 385 OZ3Z
20130709 SSB 19.33 SP2DDV 55 039 55 JO83VE 584 OZ3Z
20130709 SSB 19.39 SK7MW 52 040 52 JO65MJ 210 OZ3Z
20130709 SSB 19.57 SM6MVE 57 041 57 JO67KW 330 OZ3Z
20130709 SSB 20.10 SM7GEP 53 042 53 JO77IP 386 OZ3Z
20130709 CW 20.12 G3XDY 519 043 519 JO02OB 677 OZ3Z
20130709 CWr 20.19 G3PYE/P 57066 044 57 JO02CE 724 OZ3Z
20130709 SSB 20.23 DL1SUN 58 045 59 JO53PN 240 OZ3Z
20130709 SSB 20.35 OZ1SKY 59 046 59 JO56DG 90 OZ3Z
20130709 SSB 20.38 OZ6OL 59 047 59 JO65DJ 163 OZ3Z
20130709 SSB 20.57 PA2M 53 048 55 JO21IP 542 OZ3Z

Band 1,3 GHz

QSOs:       23
QSO points:    7727
Points:      16227
Average pts/QSO: 705.52
Average qsop/QSO: 335.96
Points/50 QSOs:  7727


 WWLs: 17
-------------
JO73:  790  2  JO65:  591  3  JO42:  361  1  JO46:  105  1  
JN48:  736  1  JO83:  585  1  JO58:  308  1  JO45:  95  2  
JN59:  710  1  JO21:  528  1  JO75:  284  1  
JO52:  675  2  JO78:  441  1  JO54:  283  2  
JN49:  634  1  JO77:  387  1  JO64:  214  1  

 DXCCs: 5
-------------
 DL: 3734  8   SP:  971  2   PA:  528  1  
 SM: 1847  6   OZ:  647  6  

 Hours
---------
Hours             Points             QSOs  AVG pts/QSO
17-18: [****        ]  739 : [***         ] 2 : 369 odx DJ5AR
18-19: [********************] 3152 : [********************] 11 : 286 odx PA0S
19-20: [******       ] 1071 : [***         ] 2 : 535 odx DL7QY
20-21: [*****************  ] 2765 : [**************   ] 8 : 345 odx DF9IC

 TOP 10 DX QSOs:
-------------------
DF9IC     JN48IW 735 km by OZ3Z  CW
DL7QY     JN59BD 709 km by OZ3Z  CW
DJ5AR     JN49CV 633 km by OZ3Z  CW
SP2DDV    JO83VE 584 km by OZ3Z  CW
PA0S     JO21FW 527 km by OZ3Z  SSB
SM6QA     JO78FM 440 km by OZ3Z  SSB
DG1BHA    JO73DB 403 km by OZ3Z  CW
SM7GEP    JO77IP 386 km by OZ3Z  SSB
SP1JNY    JO73GL 385 km by OZ3Z  CW
DK7QX     JO42KH 360 km by OZ3Z  CW

Polar map for 1,3 GHz

Chart for 1,3 GHzDATE MODE TIME CALLSIGN TX RX LOCATOR QRB OPERATOR REMARK
20130716 SSB 17.30 OZ9ZZ 59 001 59 JO46QK 104 OZ3Z
20130716 CW 17.31 DJ5AR 519 002 559 JN49CV 633 OZ3Z
20130716 SSB 18.06 PA0S 51 003 51 JO21FW 527 OZ3Z
20130716 CWr 18.08 DG5ACX/P 599 004 55 JO52IJ 353 OZ3Z
20130716 SSB 18.11 SM6QA 56 005 56 JO78FM 440 OZ3Z
20130716 SSB 18.19 SM7DTE 58 006 58 JO75CN 283 OZ3Z
20130716 SSB 18.20 SM7ECM 58 007 58 JO65NQ 215 OZ3Z
20130716 CW 18.26 DG1BHA 519 008 559 JO73DB 403 OZ3Z
20130716 SSB 18.35 SK7MW 59 009 59 JO65MJ 210 OZ3Z
20130716 SSB 18.36 OZ3ZW 55 010 55 JO54RS 139 OZ3Z
20130716 SSB 18.40 SK6QA 54 011 54 JO58UB 307 OZ3Z
20130716 SSB 18.44 DL0VV 59 012 59 JO64AD 213 OZ3Z
20130716 SSB 18.50 OZ9KY 59 013 59 JO45VX 51 OZ3Z
20130716 CW 19.07 DK7QX 519 014 519 JO42KH 360 OZ3Z
20130716 CW 19.57 DL7QY 519 015 519 JN59BD 709 OZ3Z
20130716 CW 20.07 DF9IC 519 016 519 JN48IW 735 OZ3Z
20130716 CW 20.10 SP1JNY 519 017 519 JO73GL 385 OZ3Z
20130716 CW 20.15 SP2DDV 519 018 559 JO83VE 584 OZ3Z
20130716 SSB 20.25 OZ2OE 59 019 59 JO45VV 42 OZ3Z
20130716 SSB 20.36 OZ2LD 59 020 59 JO54TU 142 OZ3Z
20130716 CW 20.38 DJ6OL 519 021 519 JO52AP 320 OZ3Z
20130716 SSB 20.44 SM7GEP 53 022 55 JO77IP 386 OZ3Z
20130716 SSB 20.47 OZ6OL 59 023 59 JO65DJ 163 OZ3Z

Band 2,3 GHz

QSOs:       13
QSO points:    6896
Points:      11896
Average pts/QSO: 915.08
Average qsop/QSO: 530.46
Points/50 QSOs:  6896


 WWLs: 10
-------------
JO11: 1178  1  JO65:  854  2  JO54:  566  2  JO45:  200  1  
JO67: 1064  2  JO73:  772  1  JO64:  428  1  
JO21: 1056  1  JO75:  568  1  JO46:  210  1  

 DXCCs: 5
-------------
 SM: 2486  5   OZ:  976  4   DL:  428  1  
 PA: 2234  2   SP:  772  1  

 Hours
---------
Hours             Points             QSOs  AVG pts/QSO
17-18: [*********      ] 1246 : [********************] 4 : 311 odx SM6ESG
18-19: [********************] 2762 : [********************] 4 : 690 odx PE9GHZ
19-20: [*************    ] 1916 : [***************   ] 3 : 638 odx PA0S
20-21: [*******       ]  972 : [**********     ] 2 : 486 odx SP1JNY

 TOP 10 DX QSOs:
-------------------
PE9GHZ    JO11WM 588 km by OZ3Z  CW
PA0S     JO21FW 527 km by OZ3Z  SSB
SP1JNY    JO73GL 385 km by OZ3Z  CW
SM6AFV    JO67GQ 296 km by OZ3Z  SSB
SM7DTE    JO75CN 283 km by OZ3Z  SSB
SM6ESG    JO67CC 234 km by OZ3Z  SSB
SM7ECM    JO65NQ 215 km by OZ3Z  SSB
DL0VV     JO64AD 213 km by OZ3Z  SSB
SK7MW     JO65MJ 210 km by OZ3Z  SSB
OZ2LD     JO54TU 142 km by OZ3Z  SSB

Polar map for 2,3 GHz

Chart for 2,3 GHzDATE MODE TIME CALLSIGN TX RX LOCATOR QRB OPERATOR REMARK
20130723 SSB 17.17 OZ9ZZ 57 001 57 JO46QK 104 OZ3Z
20130723 SSB 17.27 OZ3ZW 59 002 59 JO54RS 139 OZ3Z
20130723 SSB 17.32 OZ2LD 57 003 59 JO54TU 142 OZ3Z
20130723 SSB 17.55 SM6ESG 57 004 59 JO67CC 234 OZ3Z
20130723 SSB 18.22 SM7DTE 53 005 53 JO75CN 283 OZ3Z
20130723 SSB 18.31 SM6AFV 55 006 55 JO67GQ 296 OZ3Z
20130723 CW 18.45 PE9GHZ 519 007 519 JO11WM 588 OZ3Z
20130723 SSB 18.57 SK7MW 59 008 59 JO65MJ 210 OZ3Z
20130723 SSB 19.08 DL0VV 56 009 56 JO64AD 213 OZ3Z
20130723 SSB 19.40 SM7ECM 59 010 59 JO65NQ 215 OZ3Z
20130723 SSB 19.58 PA0S 51 011 51 JO21FW 527 OZ3Z
20130723 SSB 20.07 OZ1FF 57 012 57 JO45BO 99 OZ3Z
20130723 CW 20.58 SP1JNY 519 013 519 JO73GL 385 OZ3Z

Band 10 GHz

QSOs:       13
QSO points:    11365
Points:      15365
Average pts/QSO: 1181.92
Average qsop/QSO: 874.23
Points/50 QSOs:  11365


 WWLs: 8
-------------
JO65: 2770  3  JO64: 2230  2  JO66:  810  1  JO45:  500  1  
JO67: 2660  2  JO54: 1415  2  JO46:  525  1  JO56:  455  1  

 DXCCs: 3
-------------
 OZ: 5395  8   SM: 3740  3   DL: 2230  2  

 Hours
---------
Hours             Points             QSOs  AVG pts/QSO
17-18: [*************    ] 3215 : [********************] 5 : 643 odx OZ6OL
18-19: [********************] 4630 : [****************  ] 4 : 1157 odx SM6AFV
19-20: [*************    ] 3020 : [************    ] 3 : 1006 odx SM7ECM
20-21: [**         ]  500 : [****        ] 1 : 500 odx OZ1FF

 TOP 10 DX QSOs:
-------------------
SM6AFV    JO67GQ 296 km by OZ3Z  SSB
SM6ESG    JO67CC 234 km by OZ3Z  SSB
DJ1LP     JO64DB 231 km by OZ3Z  CW
SM7ECM    JO65NQ 215 km by OZ3Z  SSB
DL0VV     JO64AD 213 km by OZ3Z  CW
OZ2TG     JO65FP 173 km by OZ3Z  CW
OZ6OL     JO65DJ 163 km by OZ3Z  SSB
OZ2FF     JO66BA 161 km by OZ3Z  SSB
OZ2LD     JO54TU 142 km by OZ3Z  SSB
OZ3ZW     JO54RS 139 km by OZ3Z  SSB

Polar map for 10 GHz

Chart for 10 GHzDATE MODE TIME CALLSIGN TX RX LOCATOR QRB OPERATOR REMARK
20130723 SSB 17.19 OZ9ZZ 57 001 57 JO46QK 104 OZ3Z
20130723 SSB 17.21 OZ5N 57 002 57 JO56GE 90 OZ3Z
20130723 SSB 17.29 OZ3ZW 55 003 55 JO54RS 139 OZ3Z
20130723 SSB 17.34 OZ2LD 57 004 57 JO54TU 142 OZ3Z
20130723 SSB 17.44 OZ6OL 53 005 55 JO65DJ 163 OZ3Z
20130723 SSB 18.01 SM6ESG 51 006 55 JO67CC 234 OZ3Z
20130723 CW 18.18 DJ1LP 519 007 519 JO64DB 231 OZ3Z
20130723 SSB 18.33 SM6AFV 54 008 53 JO67GQ 296 OZ3Z
20130723 SSB 18.54 OZ2FF 59 009 59 JO66BA 161 OZ3Z
20130723 CW 19.10 DL0VV 519 010 519 JO64AD 213 OZ3Z
20130723 CW 19.32 OZ2TG 519 011 519 JO65FP 173 OZ3Z
20130723 SSB 19.41 SM7ECM 57 012 55 JO65NQ 215 OZ3Z
20130723 SSB 20.05 OZ1FF 54 013 54 JO45BO 99 OZ3Z

Created by Tucnak ver. 3.20

Valid HTML 4.01!  Viewable with any browser